Rozumné ceny

Snažíme se šetřit Vaše peníze.

Uzavřeli jsme smlouvy se čtyřmi nejžádanějšími zdravotními pojišťovnami (VZP, OZP, ZPMV, VoZP), abychom Vám alespoň některé výkony nemuseli účtovat. Jedná se např. o vstupní a pravidelné preventivní prohlídky, digitální snímkování, vyhodnocení RTG snímků nebo lokální anestezii. Bohužel u většiny dalších výkonů neodpovídá úhrada od pojišťovny ani náznakem skutečným nákladům. A nám, chceme-li nabízet kvalitní péči, nezbývá nic jiného, než Vám účtovat plnou cenu výkonu a pojišťovně naopak neúčtovat vůbec nic. Současný zákon totiž zcela nelogicky vylučuje možnost doplatku pacienta k částce hrazené pojišťovnou.

Nicméně se snad blýská na lepší časy. V některých odvětvích zdravotnictví již došlo k zavedení tzv. nadstandardů, u kterých je povolena finanční spoluúčast pacienta. Tato nevídaná revoluce v českém zdravotnictví se bohužel prozatím netýká oboru stomatologie.

Naším cílem není rychle zbohatnout a poté ordinaci prodat či uzavřít. Chceme se dlouhodobě věnovat práci, která nás baví a dělat ji co nejlépe. Ačkoli se ceny ošetření mohou na první pohled zdát vysoké, věřte, že odpovídají nákladům na provoz ordinace. V leckteré privátní ordinaci v Praze narazíte na ceny podstatně vyšší. Kvalitní stomatologická péče, zahrnující použití moderních přístrojů a kvalitních materiálů, je zkrátka nákladná.

Kvalitní péče

Individuální přístup

Komfort