Konkrétní cenová kalkulace se odvíjí od časové náročnosti prováděného výkonu, typu použitého materiálu, množství spotřebovaného materiálu atd. Výslednou cenu plánovaného ošetření nebo její odhad Vám vždy sdělíme předem.

Ceník vybraných léčebných výkonů

(kompletní ceník je k nahlédnutí v ordinaci)

Léčebný výkon       
Orientační čas         Cena
Vstupní vyšetření (nový pacient) 30 min zdarma*
Preventivní prohlídka (1x ročně) 30 min zdarma*
Intraorální rentgen ---  zdarma*
Lokální anestezie ---  zdarma*
Konzultace 30 min 500 Kč
Kofferdam --- 250 Kč
OŠETŘENÍ KAZU    
   Amalgámová výplň (dle velikosti) 30 - 90 min 650 - 2900 Kč
   Bílá výplň (dle velikosti) 30 - 90 min 820 - 2990 Kč
OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ    
   1 kanálek 1,5 hod 1700 Kč
   2 kanálky 2 hod 2990 Kč
   3 kanálky 3 hod 3590 Kč
KORUNKA    
   Metalokeramická --- 8300 Kč
   Celokeramická --- 10500 Kč
   Na implantát --- od 12980 Kč
Dentální hygiena 60 min 1400 Kč
Částečná instruktáž DH --- od 300 Kč

Samostatné AirFlow (pískování)

30 min 500 Kč
Ordinační bělení (dle typu) 2 - 4 hod 8000 - 10000 Kč
Domácí bělení (startovací sada) --- 4900 Kč
(* pro klienty našich smluvních pojišťoven)

 Platby lze hradit těmito způsoby:

 

 

Uzavřeli jsme smlouvy se čtyřmi nejžádanějšími zdravotními pojišťovnami (VZP, OZP, ZPMV, VoZP), abychom Vám alespoň některé výkony nemuseli účtovat. Jedná se např. o vstupní a pravidelné preventivní prohlídky, digitální snímkování, vyhodnocení RTG snímku nebo lokální anestezii. Bohužel u většiny dalších výkonů neodpovídá úhrada od pojišťovny ani náznakem skutečným nákladům. A nám, chceme-li nabízet kvalitní péči, nezbývá nic jiného, než Vám účtovat plnou cenu výkonu a pojišťovně naopak neúčtovat vůbec nic. Současný zákon totiž zcela nelogicky vylučuje možnost doplatku pacienta k částce hrazené pojišťovnou.

Nicméně se snad blýská na lepší časy. V některých odvětvích zdravotnictví již došlo k zavedení tzv. nadstandardů, u kterých je povolena finanční spoluúčast pacienta. Tato nevídaná revoluce v českém zdravotnictví se bohužel prozatím netýká oboru stomatologie.

Naším cílem není rychle zbohatnout a poté ordinaci prodat či uzavřít. Chceme se dlouhodobě věnovat práci, která nás baví a dělat ji co nejlépe. Ačkoli se tedy ceny ošetření mohou na první pohled zdát vysoké, věřte, že odpovídají nákladům na provoz ordinace. V leckteré privátní ordinaci v Praze narazíte na ceny podstatně vyšší. Kvalitní stomatologická péče, zahrnující použití moderních přístrojů a kvalitních materiálů, je zkrátka nákladná.

Kvalitní péče

Individuální přístup

Komfort