Vzděláváme se

Dbáme na průběžné vzdělávání a pravidelně se účastníme odborných školení a kurzů. Není nic horšího, než když lékař nesleduje vývoj ve svém oboru a třicet let pracuje dle znalostí získaných v době studia.

7. kongres České endodontické společnosti

28-10-2015

Kongres pořádaný Českou endodontickou společností.

Přednášející: Dr. Domenico Ricucci, Doc. MUDr. Luděk Peřinka a další

Téma kongresu:

 • Endo infekce: jejich lokalizace, morfologie a vliv na výsledek léčby.
 • Komplikace v endodoncii.
 • Adhezivní postendodontické ošetření – nové paradigma.
 • Revaskularizace.

Hradecké dentální dny

01-04-2014

Odborný kurz pořádaný společností Artdent.

Přednášející: MUDr. Jiří Marx, MUDr. Dan Svoboda a další

Náplň kurzu:

 • Endodoncie v běžné praxi, aneb práce bez mikroskopu
 • Přímá versus nepřímá fotokompozita
 • Praktické rady z oboru ortodoncie pro Vaši praxi

ZirkoniaSession

06-09-2013

Sympózium pořádané společností YESdent.

Přednášející: MUDr. Petr Barták, MUDr. Jan Streblov a další

Náplň sympózia:

 • Série přednášek na téma zirkoniumoxidová keramika

Implantologie a CADCAM protetika

08-11-2012

Odborný seminář společnosti Straumann.

Přednášející: Dr. Zbyšek Petrovický

Témata semináře:

 • Výběr vhodného implantátu z protetického hlediska (Bone Level vs Tissue Level)
 • Protetický koncept
 • CADCAM a digitalizace v současné stomatologii
 • Rozdělení a výběr vhodného keramického materiálu (zirkonoxid vs disilikátová keramika)
 • Praktická část - nácvik na fantomech

Dental Summit Prague

12-10-2012

Kongres pořádaný Českou akademií dentální estetiky.

Přednášející: Dr. Kenneth Malament

Téma kongresu:

 • Keramické materiály v protetice

Estetika frontálního úseku chrupu pomocí zubních implantátů

05-11-2011

Odborný kurz pořádaný společností Straumann.

Přednášející: Dr. Jiří Krug, Ph.D.

Náplň kurzu:

 • Možnosti dnešní implantologie z estetického hlediska
 • Praktická ukázka zavedení implantátu u pacienta

Dentální morfologie - kompozity

17-04-2010

Praktický kurz pořádaný společností Esprita.

Přednášející: MUDr. Daniele Rondoni

Náplň kurzu:

 • Moderní kompozity a jejich využití
 • Praktická část - nácvik na fantomech