Novinky

Od 15.10.2019 působí v naší ordinaci dentální hygienistka v pronájmu, jako osoba samostatně činná.

Z důvodu naplnění naší současné kapacity bohužel stále nemůžeme příjímat nové pacienty.

V lednovém vydání časopisu Jesenický Kurýr byl otištěn rozhovor s naší paní doktorkou.