Preventivní prohlídka jen 1x ročně

01-01-2022

Od 1.1.2022 vstupuje v platnost nová úhradová vyhláška týkající se zubních lékařů.

Nová úhradová vyhláška přináší z pohledu praxe jednu zásadní změnu. Preventivní prohlídka u dospělých pacientů je nově doporučena a hrazena pouze 1x ročně. Pro naši ordinaci to samozřejmě znamená komplikaci, jelikož svým pacientům dlouhodobě říkáme: "pečlivě si čistěte zuby a choďte 2x ročně na preventivní prohlídku".

PROČ UŽ JEN 1x ROČNĚ?

Úvodem nutno poznamenat, že doposud běžně používaný pojem "preventivní prohlídka 2x ročně" oficiálně nikdy neexistoval. Vyhláška totiž dlouhodobě říká, že pojištěnec má nárok na 1 preventivní prohlídku ročně (výjimku představují děti do 18 let a těhotné ženy, kteří mají nárok na 2 preventivní prohlídky ročně, resp. v průběhu těhotenství). Ona druhá "preventivní" prohlídka v roce je a vždy byla ve skutečnosti pouze tzv. "druhá, kontrolní prohlídka". Tato prohlídka byla pojišťovnou ohodnocena sice méně než ta první, ale dostatečně na to, abychom ji našim pacientům v zájmu kvalitní péče doporučovali a poskytovali. Bez ohledu na míru její potřeby u konkrétního pacienta.

Nyní se situace mění. Druhá prohlídka v roce není nově u dospělých pacientů hrazena pojišťovnou prakticky vůbec. Cílem je motivovat lékaře, aby nezvali na druhou prohlídku pacienty, u nichž k tomu není medicínský důvod, a tím si vytvořili prostor na přijetí nových pacientů do péče. Je to podpořeno i zavedením tzv. agregované platby za registrované pacienty, která by měla druhé prohlídky z části pokrýt.

JAK TO BUDE U NÁS?

Naším cílem bylo vždy poskytovat maximálně kvalitní ošetření. Jednoznačně upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Proto se rozhodně nemusíte bát, že bychom komukoli odpírali nárok na druhou prohlídku v roce. Nicméně měla by být indkována, neboli vyžádána zdravotním stavem. Je totiž pravda, že úroveň stomatologie a zejména kvalita zobrazovacích metod za poslední desetiletí pokročila natolik, že v případě nízké kazivosti a zdravých dásní preventivní prohlídka 1x ročně dostačuje. U pacientů, kde je naopak vyšší kazivost zubů, záněty dásní, paradentóza a další potíže, je druhá prohlídka samozřejmě žádoucí a my ji budeme nadále doporučovat a poskytovat bez ohledu na výši úhrady od pojišťovny.